میزان تأثیرگذاری کلاس بر قلم من چشمگیر بوده

دورهٔ ۱۲۲ ویرایش و درست‌نویسی
بهمن۱۳۹۴
طیبه طلایی

دربارهٔ کدام جنبه از کارگاه بنویسم: تسلط و مهارت استادان در حرفهٔ خود، فضای دوستانه، توجه به ورزش و سلامتی یا…؟

ماندگارترین خاطره‌ام توجه به ورزش و سلامتی در کنار علم و دانش‌اندوزی بود، شیوه‌ای جدید که بسیار جالب توجه و در عین حال دردناک بود: ورزش توسط استادی که خود توانایی ایستادن نداشت؛ اما شاگردانش را به ورزش‌کردن به‌صورت ایستاده تشویق می‌کرد! انرژی مثبت و تدریس جذّاب ایشان‌را ستایش می‌کنم، کسی که با سن کم، اغلبِ شاگردانش را که عنوان دکتری داشتند، در علم حریف بود.

برگزاری چنین کارگاه‌هایی را بسیار ضروری می‌بینم. مطالبی که در دبستان باید به‌شیوهٔ درست آموزش داده می‌شد، در این کارگاه به‌روشی جذاب و گیرا تدریس شد.

میزان تأثیرگذاری کلاس بر قلم من چشمگیر بوده. اکنون نسبت به گذشته بسیار بهتر می‌نویسم. درست است که نگارش ضعیفی دارم؛ اما آنچه برای من ارزشمند است، چراغ این راه است که مؤسسهٔ «ویراستاران» آن را برای من روشن کرده است.

عکس‌ها را که می‌نگرم، خاطرهٔ کلاس چنان شیرین در ذهنم تداعی می‌شود که مشتاقانه خواهان شرکت در کارگاه‌های دیگر «ویراستاران» هستم، مؤسسه‌ای که آیندهٔ آن را باوجود استادان باتجربه و کاردان بسیار روشن می‌بینم، استادانی که همهٔ علم خود را سخاوتمندانه در اختیار شاگردانشان قرار می‌دهند.

در پایان بر خود لازم می‌دانم از زحمات فراوان شما در عرصهٔ زبان و ادب فارسی تشکر ویژه کنم.

لینک کوتاه:

دیدگاه خود را بنویسید:

3 + 3 =