لهجهٔ دوست‌داشتنی مشهدی استاد

دورهٔ ۱۰۸ ویرایش و درست‌نویسی، در سرخه
مرداد۱۳۹۴
حسین پورچه

روز شنبه ۲۰تیر بود که همکارم خانم مونسان در اداره به من گفت قرار است کلاس ویراستاری در فرهنگ‌سرای سرخه تشکیل شود و هزینه‌اش مبلغ ۱۶۰هزار تومان است. هزینهٔ کلاس برایم کمی سنگین بود؛ اما با توجه به علاقهٔ زیاد و تعریف‌های زیادی که از استادم جناب آقای اسلامی دربارهٔ این دوره شنیده بودم، تصمیم گرفتم در آن شرکت کنم و کمی با درست‌نویسی و ویرایش آشنا بشوم تا کمتر باعث رنجش خاطر خواننده‌های نامه‌ها و متن‌های اداری شوم.

روز اول بر اثر مشغلهٔ کاری نتوانستم در کلاس شرکت کنم. روز دوم ساعت ۱۶:۳۰ وارد کلاس شدم. استاد درس را شروع کرده بود. وقتی وارد کلاس شدم، از دیدن استاد تعجب کردم! انتظار دیدن یک شخص به سن‌وسال آقای حیدری‌ثانی را نداشتم. مهارت کلاس‌داری و فن بیان‌ همراه با لهجهٔ دوست‌داشتنی مشهدی استاد، لذت نشستن در کلاس را برایم بیشتر کرد.

من و دوستانم با علاقه و فعالانه در مباحث کلاس مشارکت می‌کردیم و سعی می‌کردیم بیشترین استفاده را از کلاس ببریم. البته جوّ حاکم بر فضای کلاس خیلی دوستانه و صمیمی بود. اشراف علمی آقای حیدری‌ثانی باعث شد تلاش کنیم بیشترین بهره را از وجودشان ببریم. فضای بانشاط و صمیمی دوره، تجربهٔ خوبی را برایم رقم زد.

از همهٔ زحمت‌کشان اجرای این دوره خصوصاً استاد حیدری‌ثانی سپاسگزارم.

لینک کوتاه:

دیدگاه خود را بنویسید:

+ 38 = 40