دیدگاه خانم مریم رمضانی دربارهٔ نشست ویرایش

مریم رمضانی
دانش‌آموختهٔ دورهٔ ۴۹ ویرایش
ویراستار آستان قدس رضوی

خانم مریم رمضانی در انتهای نشست ۷۳ ویرایش، نظر خود را دربارهٔ این نشست‌ها این‌طور بیان کردند:

شاگرد دورهٔ ۴۹ ویرایش هستم‌. سال ۱۳۹۱ هم نشست‌ها را شرکت می‌کردم. آن وقت‌ها برایم چندان بازده نداشت: کم‌تجربه بودم.
حالا تجربهٔ چندهزار صفحه ویرایش ‌همراه من است و پرسش‌هایی که ره‌آورد همین ویرایش‌هاست. اکنون نشست‌ها پاسخ پرسش‌های من است.
یکی از نشست‌ها را غایب شدم. دیدم که فرصت آموختن را از دست داده‌ام. بعد از آن، برنامه‌ام را طوری می‌ریزم که هرطور هست، نشست را شرکت کنم.
این‌ها همه به‌برکت حضور شما و وقتی و علمی است که انفاق می‌کنید.

بی‌نهایت سپاسگزارم.

لینک کوتاه:

دیدگاه خود را بنویسید:

1 + 7 =