کلاس پُرباری بود و حس مسؤلیت برای حفظ زبان فارسی را در وجود من افزایش داد

دورهٔ ۱۴۷ ویرایش و درست‌نویسی
بهمن و اسفند۱۳۹۵
سعیده نمازی

سال‌هاست مباحث دستوری و نگارشی را مطالعه می‌کنم؛ ولی هیچ‌وقت با این ظرافت و دقت به دستور زبان و شیوهٔ نوشتن توجه نکرده بودم. درست‌نویسی و کاربرد واژگان مناسب، به رسایی و زیباترشدن نوشتهٔ ما کمک می‌کند: نکته‌ای که در این سال‌ها ازآن غافل بودم. قواعد را خوانده بودم و کاربرد آن‌ها را می‌دانستم؛ ولی در جملات و نوشتن مطالب به درست‌نویسی دقت نمی‌کردم. آموختن مطالب جدید و مرور مطالبی که از قبل آموخته بودم، کمک بزرگی به من کرد تا به نوشتن و درست‌نویسی اهمیت بدهم، عیب کلام را دریابم و از کاربرد خطا در زبان بپرهیزم. برای شخص من، کلاس پُرباری بود و حس مسؤلیت برای حفظ زبان فارسی را در وجود من افزایش داد.

لینک کوتاه:

دیدگاه خود را بنویسید:

60 + = 67