ویرانما ۱۱ تا ۲۰

#دورافتادگی_اجزای_فعل

#کلیشه نسبت به
#دقت_ورزی_معنایی: نگرش به‌جای نگاه
#وجه_وصفی

#نایکدستی در جمع‌بستن
#کلیشه نسبت به
#بدیهی_انگاری

#پیچیده_نویسی: از سوی، ساختارهای درازنویسانه
#درازنویسی: شعارهای داده‌شده، مطرح‌کردن
#دستور_خط فرهنگستان
#گرته_برداری: جمع عربی
#دورافتادگی_اجزای_فعل

#نهادشکنی: مانند «زید ابوه قائم» و «ایران مردمش غیورند»، اینجا قید دو تکه شده.
#قید سرگردان

#گرته_برداری: بهادادن
#دستور_خط: بها
#حشو

#را برای فعل لازم
#دقت_ورزی_معنایی: گردیدن در معنای شدن

#درازنویسی
#بزرگ_نمایی
#کلیشه بالا
دوری از #ساده_نویسی

#دقت_ورزی_معنایی: گردیدن در معنای شدن
#کژتابی: تنها

#درازنویسی

لینک کوتاه:

دیدگاه خود را بنویسید:

67 + = 69