ویرانما ۱۱ تا ۲۰

#دورافتادگی_اجزای_فعل

#کلیشه نسبت به
#دقت_ورزی_معنایی: نگرش به‌جای نگاه
#وجه_وصفی

#نایکدستی در جمع‌بستن
#کلیشه نسبت به
#بدیهی_انگاری

#پیچیده_نویسی: از سوی، ساختارهای درازنویسانه
#درازنویسی: شعارهای داده‌شده، مطرح‌کردن
#دستور_خط فرهنگستان
#گرته_برداری: جمع عربی
#دورافتادگی_اجزای_فعل

#نهادشکنی: مانند «زید ابوه قائم» و «ایران مردمش غیورند»، اینجا قید دو تکه شده.
#قید سرگردان

#گرته_برداری: بهادادن
#دستور_خط: بها
#حشو

#را برای فعل لازم
#دقت_ورزی_معنایی: گردیدن در معنای شدن

#درازنویسی
#بزرگ_نمایی
#کلیشه بالا
دوری از #ساده_نویسی

#دقت_ورزی_معنایی: گردیدن در معنای شدن
#کژتابی: تنها

#درازنویسی

لینک کوتاه:

۲ دیدگاه

 • سلام.
  در ۱۲ دیدگاهی … دارد فاصله بین اجزای فعل است و دیدگاه داشتن هم درفارسی نداریم.
  در ۲۰انتظار رفتن گرته برداری و غلط است
  در ۱۷ فقط جمله را دراز کرده اید و تفاوتی با جملۀ پیشینش ندارد

  • در ۱۲، هر فاصله‌ای بین اجزای فعل غلط نیست. جزء غیرفعلی در فعل مرکب گاهی به کلمه‌ای اضافه می‌شود یا برایش صفت می‌آید.
   در ۱۷، باید خطای را آوردن برای غیرمفعول درست شود. چاره‌ای نیست جز همین تغییر.

دیدگاه خود را بنویسید:

+ 2 = 4