مشورت بگیرید

ویراستار در مفهوم عام آن، کارگردان نشر است. او دغدغۀ پاسخ‌گویی به نیازهای فرهنگی جامعه را دارد. در این راه، نیازها را شناسایی می‌کند و زمینۀ تولید کتاب‌هایی درآن‌باره را فراهم می‌آورد، به شکل‌گیری کتاب‌های خوب کمک می‌کند و استعدادهای نویسندگان را در مسیر شکوفایی قرار می‌دهد. با این نگاه، بر ویراستار است که آموزه‌های ویرایشی را گسترش دهد و گره از کار مخاطبان بگشاید.

از آغاز که پا در عرصهٔ گستردهٔ ویرایش گذاشته‌ام، به ده‌ها ناشر و نویسنده و… مشورت ویرایشی داده‌ام.

فرایند «مشورت ویرایشی» چگونه است؟

اگر مطلبی نوشته‌اید و به‌دنبال بهترکردن آن هستید، ایده‌ای در سر دارید و می‌خواهید کتابی بنویسید، دوست دارید از فرایند ویرایش سر در بیاورید تا بهتر با ویراستار خود تعامل کنید، می‌خواهید اثرتان را از نگاه ویرایشی ارزیابی کنید، در جست‌وجوی اطلاعات بیشتری دربارۀ فرایند نشر هستید و به هر دلیلی نیاز دارید با «آقای ویراستار» گفت‌وگو کنید، از من «مشورت ویرایشی» بخواهید.
از ابتدای ورود به عرصۀ حرفه‌ای ویرایش، به نویسندگان و ناشران مشاورۀ ویرایشی داده‌ام و در بعضی مراکز آموزش عالی، با عنوان «مشاور ویرایش» با پژوهشگرانِ آن‌ها در ارتباط بوده‌ام. خدمت «مشورت ویرایشی» جلسه‌ای آموزش‌محور است و بناست مشورت‌گیرنده با فرایند نشر و ویرایش آشنا شود و نکاتی ویرایشی را بیاموزد. در فرایند «مشورت ویرایشی» تلاش می‌کنم آموزش‌هایی بر محور نوشته و قلم مشورت‌گیرنده به او بدهم و آگاهی او را افزایش دهم. «مشورت ویرایشی» در واقع نوعی کلاس خصوصی یا کارآموزی است.

برای مشورت‌گرفتن از من، این‌گونه عمل کنید:

  دقیقاً مشخص کنید در چه موضوعاتی به مشاورۀ ویرایشی نیاز دارید.

  تماس بگیرید تا زمانی را برای جلسۀ «مشورت ویرایشی» مشخص کنیم.

  تمام یا قسمتی از متن را برایم ایمیل کنید تا قبل از جلسه بررسی کنم.

  به جلسۀ مشاوره تشریف بیاورید تا گفت‌وگو کنیم.

این چند نکته را دربارهٔ «مشورت ویرایشی» بدانید

۱. مدت هر جلسه، ۳۰ دقیقه است. می‌توانیم بر اساس نیاز، گفت‌وگو را در جلسات بعد پی بگیریم.

۲. اگر نمی‌توانید حضوری بیایید، مخصوصاً این روزها که کرونا مانع است، می‌توانیم نشست را مجازی برگزار کنیم. در این صورت، در زمان مشخص‌شده در یکی از بسترهای برخط در خدمت شما خواهم بود.

۳. یک جلسۀ «مشورت ویرایشی» بخرید:

یک جلسه مشورت ویرایشی می‌خواهم.

۴. رضایت شما از این نشست را تضمین می‌کنم؛ یعنی اگر از کیفیت نشست راضی نبودید، مبلغ را به شما باز می‌گردانم!

۵. آنچه در اینترنت به‌نام «مشاورۀ ویرایش» پیدا می‌شود، معمولاً گفت‌وگوهای پیش از پذیرش سفارش ویرایش است. این کار در واقع ارزیابی اثر در فرایند انعقاد قرارداد ویرایش است که من هم این کار را رایگان انجام می‌دهم!

    رایانامۀ من: heydarisani.ir(a)gmail.com ‌ ‌

دیدگاه خود را بنویسید:

+ 19 = 26