ویرایش هم‌عمر نگارش است. شاید هم بهتر باشد بگوییم هم‌عمر زبان! ویراستار در ویرایش به‌دنبال ارتباط صحیح نویسنده با خواننده است و می‌خواهد متنی خوب تولید شود. او دایۀ متن است. دکتر محمدجعفر یاحقی می‌گوید: «دست ویراستار را باید بوسید»؛ چون سرباز گمنام فرهنگ است. ام. لینکلن شوستر در «نامۀ سرگشاده به ویراستاران آینده» در بند هشتم می‌نویسد: «عمیق‌ترین لذت و بزرگ‌ترین امتیاز ویراستار خلاق این است که نبض زندگی در دستش باشد و نیازهایی را تشخیص بدهد که هنوز برآورده نشده است و مناسب‌ترین نویسندگان را برای تأمین این نیازها پیدا کند» (ویرایش از زبان ویراستاران، ص۶۷).

من، سیدحمید حیدری‌ثانی، در شهر دوست‌داشتنی مشهد زندگی می‌کنم. از سال ۱۳۸۸ پا به دنیای زیبای ویراستاری گذاشتم. حرفه‌ام را دوست دارم و به آن افتخار می‌کنم. اکنون سرویراستار مؤسسۀ «ویراستاران» هستم. در دور‌ه‌های ویرایش و درست‌نویسی تدریس می‌کنم و گاهی دربارۀ ویراستاری می‌نویسم. همچنین به نویسندگان و ناشران مشورت می‌دهم.