هر روز دو لقمهٔ کوچک درست‌نویسی در صفحه‌ام در اینستاگرام می‌گذارم. هر ده فرسته را هم اینجا در قالب یک مطلب درج خواهم کرد. مرا پی بگیرید و به دوستانتان معرفی کنید.