کتاب‌ها

مقاله‌ها

کلیشه‌کشی

سر کلاس استادی می‌نشستم که به تکیه‌کلامی دچار بود. مدام می‌گفت: «خدمت شما عرض کنم که…». این علف هرز آن‌قدر در کلامش ریشه دوانده بود که گاه در وسط یک جمله، بله دقیقاً وسط جمله، آن را می‌گفت و در...

ویراستارباشی ۳

«ویراستارباشی» عنوان یادداشت‌هایی است که در ماهنامهٔ انشا و نویسندگی منتشر می‌شود. در «ویراستارباشی» متنی را ویرایش می‌کنم تا مخاطبان نکاتی ویرایشی بیاموزند: ابتدا متن ویرایش‌نشده را می‌گذارم و...

ویراستارباشی ۲

«ویراستارباشی» عنوان یادداشت‌هایی است که در ماهنامهٔ انشا و نویسندگی منتشر می‌شود. در «ویراستارباشی» متنی را ویرایش می‌کنم تا مخاطبان نکاتی ویرایشی بیاموزند: ابتدا متن ویرایش‌نشده را می‌گذارم و...

نیم‌فاصله

برخی خصوصیات زبان، آن را از آن جهت، توانمندتر از زبان‌های دیگر می‌کند. از توانمندی‌های خط فارسی، «نیم‌فاصله» است. این ویژگی در خط‌های لاتین وجود ندارد. حتی خط عربی نیز بهره‌ای از آن نبرده است. البته...

عبارت‌های دعایی

از سنت‌های نویسندگان مسلمان این بوده و هست که پس از ذکر نام بزرگان، با نوشتن دعایی در حق ایشان، به آنان احترام بگذارند. در نوشته‌های پیشینیان، درودفرستادن بر بزرگان، قالبی خاص نداشت و در هرجا، عبارتی...