«ویراسـتاران» اولین کارگاه ویرایش را آذر۱۳۸۸ در مشهد برگزار کرد. نشست‌های «ویراسـتاران» نیز از مشهد و از مهر۱۳۹۰ آغاز شد. شمار این نشست‌ها در مشهد، از ۱۰۰ گذشته است. در این نشست‌ها پذیرای بسیاری عزیزان بوده‌ایم: دانش‌پذیران کارگاه‌های «ویراسـتاران»، ویراستارها، نویسندگان، مترجمان، خبرنگاران، دانشجویان، طلاب و… . این نشست‌ها، فرصتی است برای پیوندِ ویرایشیِ دغدغه‌مندانِ زبان فارسی. نشست‌ها را تمام دوستان حاضر در نشست‌ها اداره می‌کنند و بنا نیست یک نفر تدریس کند. نشست‌ها را در دو زمینه برگزار می‌کنیم:

نشست تمرین ویرایش               نشست گلستان‌خوانی