ویراستارباشی ۳

انشا و نویسندگی شمارهٔ 62

«ویراستارباشی» عنوان یادداشت‌هایی است که در ماهنامهٔ انشا و نویسندگی منتشر می‌شود. در «ویراستارباشی» متنی را ویرایش می‌کنم تا مخاطبان نکاتی ویرایشی بیاموزند: ابتدا متن ویرایش‌نشده را می‌گذارم و قسمت‌های نکته‌دارش را زیرخط‌دار می‌کنم؛ سپس با ذکر هر خطا، اصلاحش را می‌گویم. در شمارهٔ ۶۲ ماهنامهٔ انشا و نویسندگی از وزیر خارجه‌مان کمک گرفتم و متنی را ویرایش کردم که ایشان با عنوان «بیانیۀ پایانی مذاکرات هسته‌ای» قرائت کرد: بیانیۀ پایانی مذاکرات هسته‌ای ایران و ۵+۱ در وین، به‌تاریخ ‏۲۳تیر۱۳۹۴.

ویراستارباشی 3

متن کامل «ویراستارباشی ۳»

متن کامل یادداشت را از دو جای زیر می‌توانید بگیرید و بخوانید:

academiagoogle

پس از مطالعه، دیدگاه‌های ارزشمندتان را همین جا مطرح کنید.

لینک کوتاه:

دیدگاه خود را بنویسید:

+ 60 = 69