ویراستارباشی ۲

انشا و نویسندگی شمارهٔ 61

«ویراستارباشی» عنوان یادداشت‌هایی است که در ماهنامهٔ انشا و نویسندگی منتشر می‌شود. در «ویراستارباشی» متنی را ویرایش می‌کنم تا مخاطبان نکاتی ویرایشی بیاموزند: ابتدا متن ویرایش‌نشده را می‌گذارم و قسمت‌های نکته‌دارش را زیرخط‌دار می‌کنم؛ سپس با ذکر هر خطا، اصلاحش را می‌گویم. شمارهٔ ۶۱ ماهنامهٔ انشا و نویسندگی دربارهٔ یادداشت‌نویسی مطبوعاتی بوده است. من هم یکی از یادداشت‌های مطبوعاتی را شماره انتخاب و بررسی کردم: «مسئولیت ما چه می‌شود؟» نوشتهٔ مصطفی عابدی در روزنامهٔ شهروند، شمارهٔ ۶۹۱، ۲۷مهر۱۳۹۴.

ویراستارباشی 2

متن کامل «ویراستارباشی ۲»

متن کامل یادداشت را از دو جای زیر می‌توانید بگیرید و بخوانید:

academiagoogle

پس از مطالعه، دیدگاه‌های ارزشمندتان را همین جا مطرح کنید.

لینک کوتاه:

دیدگاه خود را بنویسید:

+ 8 = 16