کانون اندیشهٔ جوان

کانون اندیشهٔ جوان

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی در ۱۳۷۷ کانون اندیشهٔ جوان را برای پاسخ‌گویی به نیازهای اندیشه‌ای جوانان بنیان نهاد. کانون اندیشهٔ جوان تلاش می‌کند مرکزی تأثیرگذار در عرصهٔ فکری دانش‌جویانِ اندیشه‌ورز باشد. ساختار اداری کانون از این قرار است: مدیریت نشر الکترونیک، مدیریت نشر مکتوب، مدیریت فراوری محصولات، مدیریت نشست‌ها و همایش‌ها، مدیریت آموزش، مدیریت مخاطب‌شناسی، دفتر توزیع.


من در مدت همکاری‌ام با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی، این آثار را برای کانون اندیشهٔ جوان ویراستاری و صفحه‌آرایی کرده‌ام:

۱. درآمدی بر کتاب مقدس و الهیات مسیحی
۲. مسئلهٔ وحی
۳. نصر، سنت، تجدد
۴. مسئلهٔ پوشش
۵. حجت همیشگی
۶. رازهای نماز

نیز در پروژهٔ پنجاه‌جلدی مهارت‌های طلبگی، نگارش کتاب روش تحقیق به من سفارش داده شده است. این کتاب اکنون در مرحلهٔ صفحه‌آرایی قرار دارد.

لینک کوتاه:

دیدگاه خود را بنویسید:

6 + 2 =