با علاقه و فعالانه در مباحث کلاس مشارکت می‌کردم

دورهٔ ۱۰۸ ویرایش و درست‌نویسی، در سرخه
مرداد۱۳۹۴
علی‌اکبر مونسان

برای فرار از گرمای سرخه و صرف افطار با یکی از دوستان، به‌همراه خانواده در راه شهمیرزاد بودم که سرکار خانم حسنیان با من تماس گرفت. هرچند می‌دانستم صحبت‌کردن با تلفن همراه هنگام رانندگی خلاف است، به راه خودم ادامه دادم و هم‌زمان به صحبت‌های خانم حسنیان هم گوش می‌دادم.

بنا بود کلاس ویرایش و درست‌نویسی که سال گذشته تعریف‌های زیادی از آن شنیده بودم، مجدداً در سرخه برگزار شود. تصمیم گرفتم من هم در دوره شرکت کنم و کمی با درست‌نویسی و ویرایش آشنا بشوم.

ساعت تشکیل دوره بسیار بد بود. بلافاصله بعد از رسیدن به خانه و صرف نهار مختصر، خود را به فرهنگ‌سرا می‌رساندم؛ اما با علاقه و فعالانه در مباحث کلاس مشارکت می‌کردم و سعی می‌کردم بیشترین استفاده را از کلاس ببرم.

لینک کوتاه:

دیدگاه خود را بنویسید:

+ 74 = 77