تمرین فراوان زیر نظر استاد در متن‌های مختلف برای شروع کار ویرایش ضروری است

دورهٔ ۱۰۸ ویرایش و درست‌نویسی، در سرخه
مرداد۱۳۹۴
زهرا فیض

نوشتن وصف کارگاهی که استادش اهل فن است، آن‌هم فن درست‌نویسی و ویرایش، کاری بس سخت است و سخت‌تر آنکه با گذراندن یک دورهٔ ویرایش کوتاه‌مدت، دیگر به حرف‌زدن خود نیز اعتماد ندارم؛ چه رسد به نوشتن! اما بنا به اطاعت از امر استاد بزرگوار، چند جمله‌ای می‌نویسم.

خدای کریم را شکر می‌کنم که توفیق داد تا در این دوره شرکت کنم. دوره‌ای خوب و پر‌‌فایده بود؛ دست‌کم برای من که در گذاشتن نقطه در قبل و بعد پرانتز‌های پایان‌نامه سردر‌گم بودم. دوستان شرکت‌کننده نیز بسیار محترم و باذوق بودند؛ هر‌چند بعضی از آن‌ها گاهی فضای کارگاه را با جمع‌های دوستانه اشتباه می‌گرفتند. باید به دوستان دست‌اندر‌کار این کارگاه هم دست‌مریزاد گفت. زحمت‌ بسیاری کشیده بودند.

استاد بزگوار جناب آقای حیدری‌ثانی معلوماتی در حیطه‌های مختلف داشت که نشان از مطالعهٔ ایشان داشت. ایشان به موضوع‌های ویرایشی مسلط بود و حساس به کلیشه‌ها. البته حق داشت: استفادهٔ زیاد از کلیشه‌ها ناشی از نا‌اگاهی و عادت افراد است. کژتابی در جمله‌ها و استفاده از حشو هم ممکن است به این علت باشد. البته پی‌بردن به آن‌ها هنری است بزرگ که تمرین بسیار می‌طلبد.

کارگاه باکیفیت برگزار شد؛ اما تمرین فراوان زیر نظر استاد در متن‌های مختلف برای شروع کار ویرایش ضروری است.

لینک کوتاه:

دیدگاه خود را بنویسید:

43 + = 50