ویراستاری باید نهادی در دل نشر باشد

دورهٔ ۱۱۷ ویرایش و درست‌نویسی
آبان و دی۱۳۹۴
دکتر امین عظیم‌خانی

امین عظیم‌خانی

ویرایش و درست‌نویسی کاری تعاملی و مداوم است که در برخورد با نکته‌های مهم، تذکر به ناشر دربارۀ محتوای غلط، راهنمای صفحه‌آرا انجام‌وظیفه می‌کند. ویراستاری اهمیت فراوانی دارد و می‌تواند متنی معمولی را به برند تبدیل کند. ازاین‌‌رو ویراستاری باید نهادی باشد در دل نهاد بزرگ‌تری به‌ نام نشر.

بی‌توجهی به ویراستاری سبب می‌شود کتاب‌ها‌ و مقاله‌های ما خوانده نشوند. متأسفانه در ایران، نویسنده هنگام نوشتن کتاب، خودش مسئولیت همه‌چیز را به عهده می‌گیرد و فکر می‌کند دیگر به ویراستاری نیازی ندارد؛ در حالی که ویراستاری برای هر متنی ضروری است و متن‌های معمولی را به متن‌های عالی و اعجاب‌انگیز تبدیل می‌کند.

متأسفانه جای نهاد ویراستاری در ایران خالی است. البته وجود ویراستاری در یک کتاب به این معنا نیست که نگاه و قلم نویسنده عوض شده باشد؛ بلکه ویراستار فقط این نگاه را مهندسی کرده است.

لینک کوتاه:

دیدگاه خود را بنویسید:

1 + 5 =