شهرداری تهران

۸۳۶شهرداری تهران در ۱۲خرداد۱۲۸۶ به‌نام بلدیهٔ تهران تأسیس شد و ادارهٔ شهر تهران را به عهده گرفت. مسئولیت ادارهٔ این سازمان با شهردار تهران است که امروزه شورای شهر تهران او را انتخاب می‌کند. شهرداری تهران ۲۲ منطقه دارد و ادارهٔ هر منطقه به‌عهدهٔ شهردار آن منطقه است. شهرداری تهران در زیرمجموعهٔ خود ۱۶ معاونت، ۱۶ اداره‌کل، ۲۴ سازمان و ۲۰ شرکت وابسته دارد.


در همکاری با شهرداری منطقهٔ ۴ تهران این کتاب‌ها را ویراستاری کرده‌ام:
۱. همایش حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی در منطقهٔ ۴ شهرداری تهران
۲. کارتن‌خوابی
۳. راهنمای عملی ارزیابی تأثیر اجتماعی

این کتاب را نیز در همکاری با سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران ویراستاری کرده‌ام:
آشنایی با وضعیت پس از ازدواج

لینک کوتاه:

دیدگاه خود را بنویسید:

+ 59 = 66