شعر فرشید

سیدفرشید سادات‌شریفی و سیحمید حیدری‌ثانی

دوست عزیزم، دکتر سیدفرشید سادات‌شریفی مرا با پیامکش غافلگیر کرد. بداهتاً شعرکی درباره‌ام سروده بود:

سیدحمید حیدری‌ثانی
ای آن‌که مثل فرفره می‌مانی!

فرّ و شکوه عرصۀ ویرایش
از توست ای بلند به پیشانی!

پیش آر دست مرحمت‌آمیز
بر کش به زخم‌هایم که می‌دانی

من آش‌ولاش تیزی تقدیرم
سیدحمید حیدری‌ثانی!

این را ۱۱بهمن۱۳۹۳ برایم فرستاد. دستش درد نکند. نظر شما دربارۀ شعر فرشید عزیز چیست؟

لینک کوتاه:

۱ دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید:

72 + = 73