نشست ۴۳ تا ۵۲ ویرایش

نشست ویرایش

نشست‌های تخصصی ویرایش را در مشهد از ۷مهر۱۳۹۰ آغاز کرده‌ایم. از نشست چهل‌وسوم تا پنجاه‌ودوم در مکان سابق دفتر «ویراسـتاران» واقع در بلوار ملاصدرا برگزار شد. فهرست این نشست‌ها را ببینید:

نشست ۴۳: ۱۹اردیبهشت۱۳۹۲، دفتر «ویراسـتاران»، ۲۸ نفر

نشست ۴۴: ۲۶اردیبهشت۱۳۹۲، دفتر «ویراسـتاران»، ۱۵ نفر

نشست ۴۵: ۲خرداد۱۳۹۲، دفتر «ویراسـتاران»، ۱۳ نفر

نشست ۴۶: ۲۳خرداد۱۳۹۲، دفتر «ویراسـتاران»، ۱۱ نفر

نشست ۴۷: ۳۰خرداد۱۳۹۲، دفتر «ویراسـتاران»، ۱۰ نفر، بررسی انواع «که»

نشست ۴۸: ۲۰تیر۱۳۹۲، دفتر «ویراسـتاران»، ۱۲ نفر

نشست ۴۹: ۲۷تیر۱۳۹۲، دفتر «ویراسـتاران»، ۹ نفر

نشست ۵۰: ۳مرداد۱۳۹۲، دفتر «ویراسـتاران»، ۷ نفر

نشست ۵۱: ۲۴مرداد۱۳۹۲، دفتر «ویراسـتاران»، ۸ نفر

نشست ۵۲: ۹آبان۱۳۹۲، دفتر «ویراسـتاران»، ۶ نفر

لینک کوتاه:

دیدگاه خود را بنویسید:

1 + 4 =