دورهٔ ۹۸ ویرایش و درست‌نویسی

دورهٔ ۹۸ ویرایش

آغازین جلسهٔ دورهٔ نودوهشتم قرار بود در ۲اسفند۱۳۹۳ باشد؛ اما دو روز به تأخیر افتاد و ۴اسفند برگزار شد.

دورهٔ ۹۸ ویرایش

این دوره با همکاری ادارهٔ فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد کتابخانه‌های عمومی، به‌نشر و آبان برتر برگزار شد و تا ۲۵اسفند۱۳۹۳ طول کشید.

دورهٔ ۹۸ ویرایش

در نودوهشتمین کارگاه ویرایش و درست‌نویسی، پذیرای ۱۵ دانش‌پذیر بودیم.

دورهٔ ۹۸ ویرایش

بازار کار گروهی هم گرم بود.

دورهٔ ۹۸ ویرایش

دورهٔ ۹۸ ویرایش

این دوره در سالن اجتماعات بازار کتاب شیرازی برگزار می‌شد.

دورهٔ ۹۸ ویرایش

این شیرینی خانگی را هم آقای ریحانه زحمت کشیدند و آوردند.

دورهٔ ۹۸ ویرایش

ارزیابی دانش‌پذیران

 

لینک کوتاه:

دیدگاه خود را بنویسید:

8 + 1 =