دورهٔ ۱۴۷ ویرایش و درست‌نویسی

دورهٔ ۱۴۷ ویرایش

این کارگاه از ۱۰بهمن تا ۱۰اسفند۱۳۹۵ برگزار شد. در این دوره ۱۳ دانش‌پذیر حضور یافتند.

دورهٔ ۱۴۷ ویرایش

مکان برگزاری کارگاه فرهنگ‌سرای بهشت مشهد واقع در بلوار مدرس بود.

دورهٔ ۱۴۷ ویرایش

دوره هم‌زمان شد با برف زیبای زمستانی در سراسر کشور.

دورهٔ ۱۴۷ ویرایش

مدیر فرهنگ‌سرای بهشت، آقای مجید عسکری، برای معرفی فرهنگ‌سرا به کارگاه ما آمدند.

دورهٔ ۱۴۷ ویرایش

دو سه جلسه از کارگاه به کار گروهی و حل تمرین گذشت.

دورهٔ ۱۴۷ ویرایش

دورهٔ ۱۴۷ ویرایش

دورهٔ ۱۴۷ ویرایش

در جلسهٔ آخر به دوستان گواهی حضور تقدیم شد. این گواهی را دفتر مرکزی «ویراسـتاران» در تهران صادر می‌کند و با امضای آقای محمدمهدی باقری، برای ما می‌فرستد.

دورهٔ ۱۴۷ ویرایش

شیرینی‌های دوره هم خاص بود؛ از لواشک تا آلوخشک و شیرینی خانگی. دست دوستان دُرست: خانم‌ها نمازی و خیاط و محمودزاده و آقایان سرابندی و افشین و… .

دورهٔ ۱۴۷ ویرایشدورهٔ ۱۴۷ ویرایشو عکس یادگاری ما همراه پاسدار پارسی، فردوسی:

دورهٔ ۱۴۷ ویرایش

این‌هم یک «خودعکس جمعی» (سلفیِ گروهی)!

دورهٔ ۱۴۷ ویرایش

ارزیابی شرکت‌کنندگان

افشین: تردید داشتم، یقین دارم
سعیده نمازی: کلاس پُرباری بود و حس مسؤلیت برای حفظ زبان فارسی را در وجود من افزایش داد
سمیه‌سادات محمودزاده حسینی: این دوره نگرش مرا به ویرایش، از بنیاد تغییر داد
الهه فرخ‌فال: کاش این سیستم آموزشی در همهٔ مؤسسات آموزشی این مرزوبوم جاری بود
فرناز رحیمی: وقتی ویرایش را شروع می‌کنی، تازه می‌فهمی که چقدر کتاب نخوانده‌ای
مهدی سرابندی جدی: نبرد من با ویراستاری!
مهنوش خیاط: از ثبت‌نام پشیمان شدم
مسعود حسین‌پور: کی می‌خواد چهار ساعت سر کلاس بشینه؛ اونم ویراستاری؟!

لینک کوتاه:

دیدگاه خود را بنویسید:

2 + 5 =